کد خبر: 154486 A

بندهای ١، ٢، ٣، ۴، ٥، ٧ و ١٠، به دلیل روشن نبودن وضع اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان در نامه ای نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اعلام کرد و هفت بند آن را دارای ابهام قانونی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اصلاح اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مصوب جلسه ششم بهمن ماه ١٣٩٢هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ٢١ / ١٢ / ٩٢ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

بندهای ١، ٢، ٣، ۴، ٥، ٧ و ١٠، به دلیل روشن نبودن وضع اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

نظر شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر