کد خبر: 154501 A

در مقایسه با زمان مشابه پارسال؛

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، با ۲۶ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به ۱۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است.

به‌گزارش ایلنا، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون ۲۱ میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، با ۲۶ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به ۱۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، ۱۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۱۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، چهار درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌اکنون ۴۴ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷.۴ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

حجم آب موجود در مخزن سدهای کشور 13 درصد کاهش یافت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر