کد خبر: 158620 A

مناقصه میلیاردی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید پردیس ابطال شد.

مناقصه میلیاردی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید پردیس ابطال شد.

به گزارش ایلنا، مناقصه احداثمدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پردیس با مبلغ بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰ / ۲۶۸/۴۰۳ ریال، به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و قوانین حاکم بر قانون برگزاری مناقصات کشور و انحراف از نحوه صحیح قانون برگزاری مناقصات ابطال شد.

مقرر شد مناقصه مزبور تحت نظارت نماینده اداره کل بازرسی استان تهران مجدداً در زمان مقتضی برگزار شود.

ابطال مناقصه میلیاردی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید پردیس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر