کد خبر: 160672 A

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

در صورتی که دستورالعمل ها تغییر کند منابع مالی با سهولت بیشتری به طرحهای در حال ساخت تزریق خواهد شد و جهش خوبی را درتکمیل طرحها به همراه می آورد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: همزمان با تغییر دستورالعمل ها، روند سرمایه گذاری توسط بانک های ایرانی تسهیل می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نفت و انر‍ژی ایران، عباس شعری مقدم افزود: در صورتی که دستورالعمل ها تغییر کند منابع مالی با سهولت بیشتری به طرحهای در حال ساخت تزریق خواهد شد و جهش خوبی را درتکمیل طرحها به همراه می آورد.

وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی همیشه از سرمایه گذاران برای مشارکت در طرحهای این صنعت دعوت به عمل آورده و آماده هرگونه همکاری و حمایت از سرمایه گذاران است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که همکاری با بانکها وارد مرحله ای جدیدی شده است گفت: همکاری بانکها می تواند با توجه به فضای مطلوب جاری در کشور، زیرساختهای توسعه صنعت پتروشیمی ایران را به عنوان یک صنعت سود آور که دارای ارزش افزوده بالاست در اقتصاد ملی تقویت کند.

اقتصاد ایران پتروشیمی سرمایه گذاران سرمایه گذاری صنعت معاون وزیر منابع مالی نفت طرحهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر