کد خبر: 161217 A

درمقایسه با سال آبی گذشته گزارش شد؛

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته نزدیک به دو درصد افزایش یافته است.

حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون درمقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته هشت درصد کاهش یافته است.

به‌گزارش ایلنا، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، با هشت درصد کاهش درمقایسه با سال آبی گذشته به ۲۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۳ میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، ۱۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۱۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته نزدیک به دو درصد افزایش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون ۲۶ میلیارد و ۷۹۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

کاهش 8 درصدی آب ورودی به سدهای کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر