کد خبر: 161315 A

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد:

برای کلیه خوروها از ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی در ماه جاری، قیمتها و سهمیه های جدید اعمال می شود و برابر تصمیمات، سهمیه ذخیره خودرو های شخصی ابطال نگردیده و مردم بدون محدودیت می توانند از این سهمیه ها نیز استفاده نمایند.

خودروهای شخصی فعلا تا آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها می توانند از ذخیره بنزین ۴۰۰ تومانی ماههای قبل و بنزین نیمه یارانه ای ۷۰۰ تومانی استفاده نمایند.

به گزارش ایلنا، با برنامه ریزی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هدفمندی یارانه ها، هیچ تغییری در خصوص سهمیه های ناوگان حمل و نقل عمومی و قیمت کرایه ها وجود نخواهد داشت و تغییری نیز در قیمت سهمیه بنزین خودرو ها امشب اعمال نخواهد شد.

برای حمایت از خدمات حمل و نقل عمومی و جلوگیری از افزایش کرایه ها سهمیه اردیبهشت ماه خودروهای عمومی تاکسی، وانت بار آژانس و سایر خودرو های عمومی همانند ماههای قبل بدون تغییر سهمیه و قیمت از اول اردیبهشت اعمال می شود و این سهمیه ها تا زمان اجرای فاز دوم اعتبار دارد که با آغاز فاز دوم سهمیه های جدید اعمال می شود.

در خصوص سهمیه اردیبهشت خودروهای شخصی نیز فعلا این خودروها تا آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها می توانند از ذخیره بنزین ۴۰۰ تومانی ماههای قبل و بنزین نیمه یارانه ای ۷۰۰ تومانی استفاده نمایند و قیمت و سهمیه خودروهای شخصی طبق مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها متعاقبا اعلام می گردد.

بدیهی است برای کلیه خوروها از ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی در ماه جاری، قیمتها و سهمیه های جدید اعمال می شود و برابر تصمیمات، سهمیه ذخیره خودرو های شخصی ابطال نگردیده و مردم بدون محدودیت می توانند از این سهمیه ها نیز استفاده نمایند.

سهمیه ناوگان حمل و نقل عمومی بدون تغییر از ابتدای اردیبهشت ماه اعمال می‌شود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر