کد خبر: 162134 A

شرکت مدیریت منابع آب ایران:

حجم روان‌آب‌های کشور در اسفندماه سال ۹۲ درمقایسه با مدت مشابه درازمدت در حوضه‌های دریای خزر، مرکزی، هامون، خلیج فارس، دریاچه ارومیه و سرخس به‌ترتیب ۵۵،۴۹، ۴۴،۵۸، ۷۴ و ۵۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: حجم روان‌آب‌های کشور در پایان ششمین ماه سال آبی جاری(اسفندماه ۹۲) در مقایسه با زمان مشابه متوسط درازمدت ۵۱ درصد کاهش یافته است.

به‌گزارش ایلنا، حجم روان‌آب‌های سطحی کشور در پایان آخرین ماه سال ۹۲ با حدود ۲۴ درصد کاهش درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، به ۱۷ میلیارد و ۵۳۷ میلیون مترمکعب رسیده است.
براساس این گزارش، حجم جریان‌های سطحی در پایان اسفندماه ۹۲ رتبه چهل‌و‌چهارم را در ۴۶ سال گذشته به خود اختصاص داده است.

حجم کل روان‌آب‌های سطحی در دوره مشابه بلندمدت ۳۶ میلیارد و ۵۲ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم جریان‌های سطحی در اسفندماه ۹۲ در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به‌ترتیب دو میلیارد و ۵۷۵ میلیون مترمکعب، ۱۱ میلیارد و ۲۲۹ میلیون مترمکعب، ۸۳۷ میلیون مترمکعب، دو میلیارد و ۱۲۶ میلیون مترمکعب، ۱۸۰ میلیون مترمکعب و ۵۹۰ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

همچنین حجم روان‌آب‌های کشور در اسفندماه سال ۹۲ درمقایسه با اسفندماه سال ۹۱ در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی و سرخس به‌ترتیب ۳۷،۲۱، پنج، ۲۶،۳۷ درصد کاهش و در حوضه هامون ۲۱ درصد افزایش یافته است.
حجم جریان‌های سطحی کشور در مقایسه با متوسط درازمدت در همه حوضه‌های اصلی آبریز کشور کاهش یافته است.

براساس این گزارش، حجم روان‌آب‌های کشور در اسفندماه سال ۹۲ درمقایسه با مدت مشابه درازمدت در حوضه‌های دریای خزر، مرکزی، هامون، خلیج فارس، دریاچه ارومیه و سرخس به‌ترتیب ۵۵،۴۹، ۴۴،۵۸، ۷۴ و ۵۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم روان‌آب‌های کشور نصف شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر