کد خبر: 162762 A

با ۴ درصد کاهش درمقایسه با سال آبی گذشته؛

بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۰۳ میلیمتر و دوره درازمدت ۴۳ ساله ۲۰۸ میلیمتر ثبت شده بود.

حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون به ۱۹۵ میلیمتر رسیده است.

به گزارش ایلنا، این میزان بارش درمقایسه با دوره زمانی مشابه متوسط درازمدت شش درصد کاهش یافته است.
همچنین حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته چهار درصد کاهش نشان می دهد.
بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۰۳ میلیمتر و دوره درازمدت ۴۳ ساله ۲۰۸ میلیمتر ثبت شده بود.

براساس این گزارش، در هفته گذشته به طور متوسط یک میلیمتر بارش در کشور رخ داده است.

در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه هوشک سروان در سیستان و بلوچستان و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه بیارجمند در سمنان با ۷۵ درصد کاهش اختصاص داشته است.

حجم بارش های کشور به 195 میلیمتر رسید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر