کد خبر: 164262 A

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۵.۹۴ درصد افزایش یافته است.

تولید برق جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون درمقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از چهار درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به ۲۱ هزار و ۵۷۸.۵ گیگاوات ساعت رسیده که این میزان ۴.۰۴ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۰ هزار و ۴۴۹.۷ گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و یک‌هزار و ۱۲۸.۸ گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۵.۹۴ درصد افزایش یافته است.

میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی ۲۱ هزار و ۹۸۸.۶ گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان ۴.۱۳ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

تولید برق ایران بیش از 4 درصد افزایش یافت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر