کد خبر: 177680 A

امیری خامکانی به عنوان سخنگو و جعفری بن خلخال و امیرعباس سلطانی هم به عنوان دبیران کمیسیون انتخاب شدند.

در جلسه امروز کمیسیون انرژی، علی مروی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شد.

به گزار ش ایلنا، امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی گفت: در جلسه امروز این کمیسیون، علی مروی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شد.

وی افزود: امیری خامکانی نیز به عنوان سخنگو و جعفری بن خلخال و امیرعباس سلطانی هم به عنوان دبیران کمیسیون انتخاب شدند.

به گفته خامکانی، همچنین محمد سعید انصاری نایب رئیس اول و ناصر سودانی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

میرکاظمی برکنار شد/علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر