کد خبر: 181628 A

نشست مشترک مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برگزار شد.

نشست مشترک مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برگزار شد.

به گزارش ایلنا در این نشست معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که هدف از این نشست تعامل بیشتر برای ایجاد شهرکهای تخصصی پتروشیمی در کشور است افزود: با توجه به این که در برنامه پنجم توسعه مقرر شده است شهرکهای تخصصی پتروشیمی در کشور ایجاد شود، تعامل و همکاری بین پتروشیمی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی می تواند این امر را تسهیل کند.

بر پایه این گزارش، ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از تعامل با پتروشیمی استقبال کرد و گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در بیشتر نقاط کشور مناطق ویژه صنعتی ایجاد کرده است که می تواند بخشی از این فضاها را در اختیار پتروشیمی قرار دهد.

در پایان این جلسه مقرر شد سرمایه گذارانی که تمایل دارند در زمینه صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کنند توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی معرفی شوند.

همچنین قرار شد جلسه هایی در زمینه تکمیل زنجیره تولید و توسعه و رونق شهرکهای تخصصی پتروشیمی میان دو طرف برگزار شود.

برنامه پنجم توسعه پتروشیمی سرمایه سرمایه گذاری صنایع کوچک صنعت معاون وزیر معاون وزیر صنعت معدن و تجارت نفت شهرکهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر