کد خبر: 181705 A

وزارت نیرو اعلام کرد:

طبق برآوردهای انجام‌شده در مطالعات بهنگام‌ سازی طرح جامع آب، برای افق ۱۴۲۰ با جمعیت معادل ۱۰۳ میلیون نفر(۷۸ میلیون جمعیت شهری، ۲۲ میلیون روستایی و ۳ میلیون نفر جمعیت شهرهای جدید)، به تامین ۱۰ میلیارد مترمکعب آب برای مصارف شرب و بهداشت نیاز است که نسبت به شرایط فعلی حدود چهار میلیارد مترمکعب دیگر اضافه خواهد شد.

وزارت نیرو از نیاز به تامین ۱۰ میلیاردمترمکعب آب برای مصارف شرب و بهداشت تا افق ۱۴۲۰ خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت نیرو اعلام کرد: تا افق ۱۴۲۰ برای تامین این میزان آب برای مصارف شرب که باید دارای کیفیت مطلوب نیز باشد، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های متعدد و نیز بهبود کیفیت آب موجود خواهیم بود.

به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی در برداشت آب و بروز خشکسالی، تامین این میزان آب برای آحاد مردم در آینده به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. براساس برآوردهای وزارت نیرو در مطالعات بهنگام‌ سازی طرح جامع آب، برای افق ۱۴۲۰ به تامین ۱۰ میلیارد مترمکعب آب برای مصارف شرب و بهداشت نیاز است.

طبق برآوردهای انجام‌شده در مطالعات بهنگام‌ سازی طرح جامع آب، برای افق ۱۴۲۰ با جمعیت معادل ۱۰۳ میلیون نفر(۷۸ میلیون جمعیت شهری، ۲۲ میلیون روستایی و ۳ میلیون نفر جمعیت شهرهای جدید)، به تامین ۱۰ میلیارد مترمکعب آب برای مصارف شرب و بهداشت نیاز است که نسبت به شرایط فعلی حدود چهار میلیارد مترمکعب دیگر اضافه خواهد شد.

ایران خشکسالی جمعیت میلیارد میلیون آب مترمکعب تامین نیرو افق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر