کد خبر: 182411 A

از ابتدای امسال تاکنون؛

میزان انرژی تولیدشده نیروگاه‌های برق‌آبی کشور ۴۹۰ هزار و ۷۱۶ مگاوات ساعت بوده که درمقایسه با هفته پیش از آن هفت درصد افزایش داشته است.

از ابتدای سال‌جاری تاکنون، تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی ایران بیش از ۹ درصد افزایش یافته است.

به‌گزارش ایلنا، میزان قدرت در دست بهره‌برداری نیروگاه‌های برق‌آبی در زمان حاضر ۱۰۵۲۹ مگاوات است.

در هفته گذشته، میزان قدرت تولیدشده همزمان نیروگاه‌های برق‌آبی به ۴۳۰۱ مگاوات رسید که درمقایسه با هفته پیش از آن ۱۶ درصد افزایش داشته است.

در هفت مورد بررسی، میزان انرژی تولیدشده نیروگاه‌های برق‌آبی کشور ۴۹۰ هزار و ۷۱۶ مگاوات ساعت بوده که درمقایسه با هفته پیش از آن هفت درصد افزایش داشته است.

میزان انرژی تولیدشده نیروگاه‌های برق‌آبی کشور از ابتدای امسال تاکنون نیز چهار میلیون و ۵۸۴ هزار و ۸۹۸ مگاوات ساعت بوده که درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۹.۴ درصد افزایش یافته است.

تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی ایران بیش از 9 درصد افزایش یافت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر