کد خبر: 182795 A

در سال ٢٠١٣ میلادی:

براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، دستگاه های برقی موجود در کل جهان در سال گذشته میلادی، پس از قرار گرفتن در حالت آماده به کار، ۴٠٠ تراوات ساعت برق که هزینه معادل ٨٠ میلیون دلار دارد را هدر دادند.

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه خبری بلومبرگ، آژانس بین المللی انرژی در گزارش اخیر خود به صرف شدن بیهوده ٨٠ میلیون دلار انرژی برق در کل جهان، به دلیل قرار دادن دستگاه های برقی به حالت آماده به کار(حالت استندبای) اشاره کرده است.

در سال ٢٠١٣ میلادی، بیشترین میزان برق را ١۴ میلیارد دستگاهی که به اینترنت متصل می شوند، مصرف کرده اند. دستگاه هایی مانند مودم اینترنت، چاپگر و کنسولهای بازی تنها در حالت آماده به کار ۴٠٠ تراوات ساعت برق مصرف کرده اند.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند هزینه برق هدر داده شده توسط این دستگاه های الکترونیکی در سال ٢٠٢٠ میلادی، به ١٢٠ میلیون دلار برسد.

گزارش دلیل این اصراف برق را ناشی از بهره وری پایین تکنولوژی " حالت آماده به کار " استفاده شده در دستگاه های الکترونیکی می داند.
گزارش همچنین به امکان صرفه جویی ۶٠٠ تراوات ساعتی انرژی برق در سالهای آینده، با اعمال سیاستهای صحیح و تکنولوژیهای جدیدتر و کارآمدتر تاکید می کند.

آژانس بین المللی انرژی انرژی اینترنت بازی برق بهره وری جهان دلار صرفه جویی حالت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر