کد خبر: 182800 A

روز گذشته درمقایسه با روز مشابه پارسال؛

میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۱۶۳۶ مگاوات رسید.

پیک مصرف برق کشور روز گذشته درمقایسه با روز مشابه پارسال بیش از ۱۱۰۰ مگاوات افزایش یافت.
به‌گزارش ایلنا، روز گذشته پیک مصرف برق کشور ۴۴ هزار و ۹۹۱ مگاوات به ثبت رسید در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال ۴۳ هزار و ۸۸۶ مگاوات گزارش شده بود.
دیروز پیک مصرف برق کشور درمقایسه با روز مشابه سال گذشته ۱۱۰۵ مگاوات افزایش یافت.
همچنین میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۱۶۳۶ مگاوات رسید.
صنایع کشور نیز در روز گذشته سه هزار و ۶۸ مگاوات برق مصرف کردند.

برق مشابه افزایش مصرف میزان ذخیره مگاوات پیک نیروگاه درمقایسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر