کد خبر: 186972 A

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان، در حال حاضر تعداد کل مشترکان تحت پوشش شرکت گاز استان گلستان بیش از ۴٥١ هزار و ٥٥٠ مشترک بوده که تعداد ٢٧۶ هزار و ٨۶٧ مشترک مربوط به بخش شهری و تعداد ١٧۴ هزار و ۶٨۴ مشترک نیز مربوط به بخش روستایی است.

بیش از هزار و ٥٠٠ واحد صنعتی استان گلستان به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: این شرکت علاوه بر این واحدهای صنعتی، وظیفه گازرسانی به ۶٣ جایگاه سی ان جی را در سطح استان نیز بر عهده دارد که این روند باعثکاهش آلودگی هوا در این استان می شود.

صفرعلی جمال لیوانی افزود: پیگیریهای لازم برای دریافت مطالبات معوق قابل توجهی که در بخشهای صنایع و سی ان جی وجود دارد در حال انجام است و برای تکمیل پروژه های گازرسانی باید این مطالبات به صورت کامل دریافت شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان گلستان در راستای تکمیل روند توسعه گازرسانی و خدمات رسانی در استان تاکنون تعداد ٧٠١ شهر و روستای استان را از نعمت گاز بهره مند کرده است.

وی ادامه داد: از مجموع پروژه های گازرسانی شده، تعداد ٢٩ پروژه آن شهری بوده که همه شهرهای استان را شامل می شود. ضمن این که تعداد ۶٧٢ پروژه آن نیز روستایی است.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان، در حال حاضر تعداد کل مشترکان تحت پوشش شرکت گاز استان گلستان بیش از ۴٥١ هزار و ٥٥٠ مشترک بوده که تعداد ٢٧۶ هزار و ٨۶٧ مشترک مربوط به بخش شهری و تعداد ١٧۴ هزار و ۶٨۴ مشترک نیز مربوط به بخش روستایی است.

لیوانی یادآور شد: در حال حاضر معادل ٩٥ درصد خانوارهای استان گلستان شامل۴۶٠ هزار و ٩۶٨ خانوار تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

آلودگی هوا استان گلستان پوشش خدمات رسانی گاز مشترک واحد صنعتی تعداد مربوط
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر