کد خبر: 186979 A

در هفته گذشته به‌ طور متوسط دو میلیمتر بارش در کشور رخ داده است.

حجم بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ٩٢) تاکنون به ٢١٥ میلیمتر رسیده است.

به‌ گزارش ایلنا، این میزان بارش در مقایسه با دوره زمانی مشابه متوسط درازمدت هشت درصد کاهش یافته است.

بر پایه اعلام وزارت نیرو، همچنین حجم بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته پنج درصد کاهش نشان می‌دهد.

بارشها در دوره مشابه سال آبی گذشته ٢٢٧ میلیمتر و دوره درازمدت ۴٣ ساله ٢٣٣ میلیمتر ثبت شده بود.

براساس این گزارش، در هفته گذشته به‌ طور متوسط دو میلیمتر بارش در کشور رخ داده است.

در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت با ١١١ درصد به ایستگاه ایلام و بیشترین میزان کاهش بارندگی درمقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه مزینان در خراسان رضوی با ٧٢ درصد اختصاص داشته است.

خراسان رضوی وزارت نیرو آبی بارش ایلام حجم میلیمتر درازمدت بارشهای ٢١٥
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر