کد خبر: 187048 A

قیمت خوراک تابع شرایط بازار و توافق دو طرف(پالایشگاه ها، واحدهای پتروشیمی و واحدهای پایین دستی) خواهد بود.

وزیر نفت گفت: پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی مجاز نیستند، بدون رضایت واحدهای پایین دستی، سهمیه خوراک آنها را کمتر از دوران پیش از خصوصی سازی تامین کنند.

به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه طی نامه ای خطاب به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت اظهار کرد: در تمام مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی پیش از خصوصی سازی، عملا تعهدهایی برای تامین خوراک واحدهای پایین دستی(از جمله برای تامین خوراک واحدهای روغن سازی و قیر سازی) بر عهده داشتند اند، به هیچ دلیلی مجاز نیستند، بدون رضایت این گونه واحدها، سهمیه خوراک آنها را کمتر از دوران پیش از خصوصی سازی تامین کنند.

وزیر نفت افزود: قیمت خوراک تابع شرایط بازار و توافق دو طرف(پالایشگاه ها، واحدهای پتروشیمی و واحدهای پایین دستی) خواهد بود.

تعیین تکلیف خوراک واحدهای پایین دستی نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر