کد خبر: 190637 A

آمارها نشان می دهد میانگین مصرف بنزین در ماه مبارک رمضان(بدون در نظر گرفتن آمار مصرف آخرین روز این ماه) ۶۴ میلیون و ۱۷۲ هزار لیتر و میانگین مصرف این فرآورده در ۲۹ روز قبل از ماه مبارک رمضان نیز ۷۱ میلیون و ۵۰ هزار لیتر بوده است که از کاهش تقریبی ۷ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین حکایت دارد.

مصرف بنزین کشور در ماه مبارک رمضان(هشتم تیر تا پنجم مرداد ماه) به ۱.۹ میلیارد لیتر نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا, در بازه زمانی ۲۹ روزه، یک میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در کل کشور مصرف شد که در مقایسه با ۲۹ روز قبل از تاریخ یاد شده(۸ تیر) ۱۹۹ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر کاهش داشته است.
این گزارش حاکی است: در بازه زمانی ۱۰ خردادماه تا ۷ تیرماه امسال، دو میلیارد و ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد
آمارها نشان می دهد میانگین مصرف بنزین در ماه مبارک رمضان(بدون در نظر گرفتن آمار مصرف آخرین روز این ماه) ۶۴ میلیون و ۱۷۲ هزار لیتر و میانگین مصرف این فرآورده در ۲۹ روز قبل از ماه مبارک رمضان نیز ۷۱ میلیون و ۵۰ هزار لیتر بوده است که از کاهش تقریبی ۷ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین حکایت دارد
بیشترین موج مصرف بنزین در بازه زمانی هشتم تیر تا پنجم مردادماه امسال با ۷۲.۹ میلیون لیتر به روز پنجشنبه(۲۶ تیرماه) مربوط می شود.

بنزین ماه رمضان مصرف لیتر میلیون میانگین مبارک رمضان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر