کد خبر: 193050 A

روزگذشته درمقایسه با روز مشابه پارسال؛

میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۳۶۲ مگاوات رسید.

پیک مصرف برق کشور روز گذشته درمقایسه با روز مشابه پارسال بیش از ۴۴۰۰ مگاوات افزایش یافت.
به‌گزارش ایلنا، دیروز پیک مصرف برق کشور ۴۶ هزار و ۹۹۱ مگاوات به ثبت رسید درحالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال ۴۲ هزار و ۵۶۳ مگاوات گزارش شده بود.
دیروز پیک مصرف برق کشور درمقایسه با روز مشابه سال گذشته ۴۴۲۸ مگاوات افزایش یافت.
همچنین میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۳۶۲ مگاوات رسید.
صنایع کشور نیز در روز گذشته سه‌هزار و ۲۰۵ مگاوات برق مصرف کردند.

برق مشابه افزایش مصرف ذخیره مگاوات پیک نیروگاه درمقایسه روزگذشته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر