کد خبر: 199653 A

معاون آبخیزداری سازمان جنگلها:

معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، افزود: ۲۹ سد زیر سطحی برای تامین آب در مناطق مختلف کشور ایجاد شد.

پرویز گرشاسبی افزود: این سدها به ویژه در استانهایی نظیر سمنان و مناطق حاشیه کویر تاثیر بالایی در مهار جریانات زیر سطحی دارد.

به گزارش ایلنا، وی تبخیر نشدن آبها در این سدها و هزینه کم اجرای آن را از آثار مثبت و ویژگی این سدها برشمرد و گفت: ۳۴۰ پروژه از این نوع در کشور استعداد یابی شده تا سالانه بین ۱۷ تا ۱۸ پروژه اجرا شود.

وی آبدهی این سدها را به طور میانگین ۱۰ لیتر در ثانیه دانست و گفت: با اجرای پروژه های پایلوت و کسب نتایج آن توسعه اینگونه سدها در برنامه این معاونت قرار گرفته است.

گرشاسبی اجرای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری را از برنامه های این سازمان برشمرد و افزود: افزایش هزینه ها امسال در اجرای این طرح ها تاثیرگذار بوده و مقدار آن را کاهش داده است.

گرشاسبی گفت: هزینه هر هکتار آبخیزداری اکنون با بیش از دو برابر افزایش به قریب هفت میلیون ریال افزایش یافته است.

معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اجرای هر هکتار آبخیزداری را موجب تولید و نفوذ ۵۲۰ لیتر آب دانست و گفت: با اجرای ۲۷ میلیون هکتار سطوح آبخیزداری در کشور تاکنون بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب تولید و به سفره های زیرزمینی هدایت شده است.

آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر