کد خبر: 205653 A

به علت گسترش شهر تهران و قرار گرفتن خط لوله مذکور در محلهای مسکونی و پرتردد و همچنین قدمت آن و نیاز به فرآورده بیشتر در تأسیسات، شرکت به جایگزینی یک رشته خط لوله ۱۴ اینچ به طول ۵۱ کیلومتر در مسیر جدید و ایمن اقدام نمود.

خط لوله قدیم ۱۲ اینچ ری - قوچک در محدوده تأسیسات قوچک(از مراکز تابعه منطقه تهران) در حال جمع آوری است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه تهران، رئیس واحد مهندسی خوردگی این منطقه گفت: خط لوله ۱۲ ری - قوچک به طول ۳۲ کیلومتر در سال ۱۳۵۰ از بافت غیرمسکونی آن زمان تهران عبور و سوخت مورد نیاز شرق و شمالشرق تهران را تأمین می‌نمود.

محمدحسین حسینی خو افزود: به علت گسترش شهر تهران و قرار گرفتن خط لوله مذکور در محلهای مسکونی و پرتردد و همچنین قدمت آن و نیاز به فرآورده بیشتر در تأسیسات، شرکت به جایگزینی یک رشته خط لوله ۱۴ اینچ به طول ۵۱ کیلومتر در مسیر جدید و ایمن اقدام نمود.

وی خاطرنشان کرد: این واحد با همکاری واحدهای تعمیرات خط و ترابری به جمع آوری بخش‌هایی از خطوط لوله مذکور و همچنین دو رشته خط لوله ۸ اینچ حدفاصل تأسیسات قوچک و انبار تهرانپارس(از رده خارج) اقدام نموده که تاکنون هریک از خطوط به طول ۵/۱ کیلومتر و در مجموع ۵/۴ کیلومتر از تأسیسات قوچک تا اتوبان شهید بابایی جمع آوری شده است.

حسینی خو در ادامه یادآور شد: تا آنجا که شرایط محیطی لوله اجازه اجرای عملیات خاکبرداری را بدهد، این منطقه نسبت به جمع آوری خطوط لوله مذکور و شیرهای متصل به آن اقدام خواهد کرد.

رئیس واحد مهندسی خوردگی این منطقه تصریح کرد: شناسایی مسیر عبور لوله، استعلام از متولیان تأسیسات همجوار، تخلیه لوله‌ها از مواد نفتی با رعایت تمام مسائل ایمنی، برشکاری، جمع آوری، بارگیری، انتقال و خاکریزی و برگرداندن محیط به حالت اولیه مراحل اجرایی عملیات مذکور می‌باشد.

خط لوله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر