کد خبر: 209024 A

محمد پرورش؛

برنامه فاضلاب تهران طوری برنامه ریزی شده که هر ۶ ماه ظرفیت قابل توجهی به آن اضافه خواهد شد و در سال جاری محور اجرای طرح، آغاز و تکمیل خطوط اصلی و انتقال است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: تکمیل طرح فاضلاب تهران، سالانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب پساب قابل بهره برداری خواهد داشت.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، محمد پرورش، شرایط کم آبی در کشور و لزوم برنامه ریزی بلندمدت برای تامین پایدار آب تهران را یادآور شد و اظهار داشت: طی سه سال گذشته آبفای استان تهران تمام توان و امکانات خود را بسیج کرده تا بتواند طرح فاضلاب تهران را تکمیل و به سرانجام برساند.

وی افزود: براساس این طرح بخش ها و تاسیسات مختلفی مانند تصفیه خانه، خطوط اصلی، تونل، شبکه های فرعی و نصب انشعاب باید اجرا شود و تمامی برنامه ها بگونه ای است که ظرف سه تا پنج سال آینده در تهران مشکلی به نام فاضلاب وجود نداشته باشد.

پرورش اضافه کرد: برنامه فاضلاب تهران طوری برنامه ریزی شده که هر ۶ ماه ظرفیت قابل توجهی به آن اضافه خواهد شد و در سال جاری محور اجرای طرح، آغاز و تکمیل خطوط اصلی و انتقال است.

وی تصریح کرد: امسال در تمامی نقاط تهران به ویژه در محدوده مرکزی شهر اجرای خطوط اصلی یا آغاز شده و یا در مرحله مناقصه انتخاب پیمانکار قرار دارد.

این مقام مسئول گفت: برنامه اجرایی خطوط اصلی ۱.۵ تا سه سال است و ظرف دو سال آینده عمده خطوط جمع آوری فاضلاب تهران به پایان می رسد و تا سه سال دیگر، تونل های این طرح آماده بهره برداری خواهد شد.

پرورش با تاکید بر لزوم اجرای سریع تصفیه خانه ها برای سامان دهی فاضلاب های جمع آوری شده، گفت: موضوع تصفیه خانه دو واحد جدید در جنوب تهران با تامین مالی(فاینانس) خارجی در مرحله اجرا قرار گرفته و در غرب تهران نیز با استفاده از بانک توسعه اسلامی، دو واحد تصفیه خانه دیگر احداثخواهد شد.

وی با بیان اینکه تا سال ۱۴۱۰ افزون بر ۸۵۰ میلیون مترمکعب پساب فاضلاب تهران به چرخه آب استان تهران افزوده خواهد شد، گفت: پنج سال آینده حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب پساب با پیشرفت طرح فاضلاب در بیشتر مناطق تهران برای استفاده در آبیاری دشت های کشاورزی، فضای سبز و تغذیه آب خوان آماده بهره برداری می شود.

استان تهران بسیج تغذیه شرکت آب و فاضلاب فضای سبز کشاورزی مناقصه وزارت نیرو تهران فاضلاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر