کد خبر: 222724 A

استان گیلان با ۴۲۴ میلی متر بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، عنوان پربارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، استان های گیلان و سیستان و بلوچستان به ترتیب پر بارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور گزارش شده اند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، استان گیلان با ۴۲۴ میلی متر بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، عنوان پربارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

براین اساس، میزان بارش استان گیلان درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۷۷ درصد و درمقایسه با دوره درازمدت ۹۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون استان مازندران با ۲۳۲ میلی متر بارندگی، پس از گیلان در جایگاه دوم استان های پربارش کشور قرار گرفته است. میزان بارش استان ماندران درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۶ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۷۲ درصد افزایش نشان می دهد.

براساس این گزارش، سیستان و بلوچستان کم بارش ترین استان کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده و حجم بارش های این استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، فقط دو میلی متر بوده است.

میزان بارش استان سیستان و بلوچستان درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، دو برابر شده است، اما درمقایسه با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۶۰ درصد کاهش نشان می دهد.

پس از استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان با سه میلی متر و کرمان با پنج میلی متر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دیگر استان های کم بارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان هرمزگان درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته بدون تغییر بوده اما درمقایسه با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۲۵ درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش، میزان بارش استان کرمان نیز درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته و همچنین دوره درازمدت ۴۲ ساله ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد.

استان سیستان و بلوچستان استان کرمان استان کشور استان گیلان استان مازندران استان های کشور سیستان و بلوچستان وزارت نیرو سال بارش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر