کد خبر: 223227 A

معاون وزیر نفت:

با توجه به ورود تولیدات فاز ١٢ و ١٨ پارس جنوبی تا یک ماه آینده به شبکه توزیع، ظرفیت تولید گاز کشور ٥٠ میلیون متر مکعب افزایش می یابد و به بیش از ۶٥٠ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

ظرفیت تولید گاز کشور تا یک ماه آینده ۵۰ میلیون متر مکعب افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش ایلنا، عراقی تاکید کرد: با بهره برداری از خط دهم سراسری و ایستگاه تقویت فشار پتاوه تا پایان آذرماه، ٧٠ میلیون مترمکعب به ظرفیت انتقال گاز کشور افزوده می‌شود.

عراقی گفت: با توجه به ورود تولیدات فاز ١٢ و ١٨ پارس جنوبی تا یک ماه آینده به شبکه توزیع، ظرفیت تولید گاز کشور ٥٠ میلیون متر مکعب افزایش می یابد و به بیش از ۶٥٠ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر