کد خبر: 223370 A

رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور در بازدید از غرفه ایلنا:

تعداد جایگاه های سی ان جی در کل کشور حدود ۲ هزار و ۲۵۰ جایگاه است وکشور نیازمند حدود هزار و ۶۰۰ جایگاه سی ان جی دیگر است.

اردشیر دادرس ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری ایلنا با خبرنگار اقتصادی ایلنا گفتگو کرد.

رئیس انجمن صنفی کشور سی ان جی کشور گفت: ایران دارای دومین منابع نفتی و گاز در دنیا است. از طرفی حدود ۲۴۰ هزار کیلومتر خطوط لوله گازرسانی در کشور وجود دارد.

وی افزود: تعداد جایگاه های سی ان جی در کل کشور حدود ۲ هزار و ۲۵۰ جایگاه است وکشور نیازمند حدود هزار و ۶۰۰ جایگاه سی ان جی دیگر است..

دادرس تصریح کرد: جهش دوم صنعت سی ان جی در راه است و این جهش در واقع زمانی است که ما بتوانیم متولی واحدی در این صنعت داشته باشیم.

ایران صنعت گاز کشور دوم ایلنا جایگاه راه انجمن جهش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر