کد خبر: 226042 A

معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با ایلنا:

اولویت سال جاری خط دهم با سه ایستگاه بود که درصددیم به سرعت و قوت تا ۱۵ آذر به بهره‌برداری برسد تا گاز اضافی تولید شده در عسلویه به داخل کشور منتقل شود.

معاون وزیر نفت مهمترین اولویت گازی را برای سال ۹۴انتقال گاز از عسلویه تا مرز بازرگان عنوان کرد.

حمیدرضا عراقی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اولویت شرکت گاز بعد از خط دهم سراسری برای انتقال گاز را راه‌اندازی خط نهم و ایستگاه‌های خط هشتم اعلام کرد.

وی افزود: اولویت ما انتقال گاز پارس جنوبی به داخل کشور برای مصارف داخل و صادرات است.

عراقی تصریح کرد: بعضی خطوط انتقال باید در چند سال گذشته اجرایی می شد که این کار صورت نگرفته لذا بر اساس توان فنی و آگاهی و اولویت و منابع مالی که به ما تخصیص داده می شود آنها را اجرا می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اولویت سال جاری خط دهم با سه ایستگاه بود که درصددیم به سرعت و قوت تا ۱۵ آذر به بهره‌برداری برسد تا گاز اضافی تولید شده در عسلویه به داخل کشور منتقل شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز اظهار داشت: اولویت ما برای سال ۹۴ و ۹۵ این است که خط نهم و ایستگاه‌های خط هشتم را به بهره‌برداری برسانیم.

وی تاکید کرد: تا یک ماه آینده۵۰ میلیون متر مکعب از میزان ۱۰۰ میلیون متر معکب از گاز وعده‌ داده شده به مدار می آید.

انتقال گاز عسلویه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر