کد خبر: 229892 A

حمید چیت چیان در بازدید از سد کبودوال و نیروگاه برق شهرستان علی آباد کتول استان گلستان که سه شنبه و در جریان سفر رییس جمهوری و اعضای دولت به استان گلستان انجام شد، از محل احداثسد دهنه محمدآباد این شهرستان نیز دیدن کرد.

وزیر نیرو با حضور در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان، از سد کبودوال و نیروگاه برق این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، حمید چیت چیان در این بازدید که سه شنبه و در جریان سفر رییس جمهوری و اعضای دولت به استان گلستان انجام شد، از محل احداثسد دهنه محمدآباد این شهرستان نیز دیدن کرد.

«احمد تجری مفرد» فرماندار علی آبادکتول در این بازدید توجه ویژه به دو بخش کشاورزی و گردشگری را از خواسته های مردم این شهرستان برای توسعه منطقه دانست و گفت: شتاب بخشی در تکمیل سد کبودوال، آغاز عملیات اجرایی سد دهنه محمد آباد، توسعه شبکه های آبرسانی، احداثکانال های بتنی، تجهیز اراضی زراعی و باغی به سیستم های آبیاری نوین از جمله پیش نیازهای توسعه بخش کشاورزی شهرستان است.

شهرستان علی آباد کتول واقع در استان گلستان افزون بر ۱۳۲هزار نفر جمعیت دارد.

استان گلستان بخش کشاورزی دولت رییس جمهوری فرماندار گردشگری نیروگاه برق بازدید شهرستان سد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر