کد خبر: 231990 A

رئیس انجمن سی ان جی کشور:

لایحه اصلاح ساختار مدیریت و بهره برداری از جایگاه های CNG در قالب طرح متمرکزسازی شرکت های بهره بردار جایگاه های CNG و همچنین نقشه راه و مراحل پیاده سازی لایحه تدوین شده پیشنهاد شده است.

رئیس انجمن سی ان جی کشور گفت: در " کنسرسیوم مشارکت بخش خصوصی، بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی و را همراه با تأمین مالی به بخش خصوصی واگذار می کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا اردشیر دادرس رئیس انجمن سی ان جی کشوردر همایش چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت سی. ان. جی در بستر اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر بهره برداری از جایگاه های CNG در کشور، به عنوان یکی از خدمات عمومی در کشور، از طریق واگذاری مدیریت بهره برداری هر یک از جایگاه ها توسط سازمان مالک زمین جایگاه به شرکت های مجاز بهره بردار انجام می شود.
وی افزود: در این شرایط به دلیل تعداد زیاد شرکت های مجاز بیش از ۲۲۰ و بیش از ۸۵۰ مالک و مشکلاتی که در حوزه تأمین هزینه های نگهداری و بهره برداری وجود دارد، این روند واگذاری نتیجه مطلوب را برای هیچ کدام ازذینفعان این حوزه در بر نداشته است.
دادرس تصریح کرد: به نظر می رسد که روش واگذاری مدیریت جایگاه ها باید به گونه ای تغییر کند که با وحدت رویه و انسجام یکپارچه شرکت های مادر تخصصی بهره برداری ایجاد شود.


وی خاطرنشان کرد: در حوزه بهره برداری از جایگاه های CNG بکارگیری " کنسرسیوم مشارکت بخش خصوصی " روش مناسب و مطلوب روز دنیا می باشد. منظور از " کنسرسیوم مشارکت بخش خصوصی " که " واگذاری امتیاز " نیز نامیده می شود، قسمتی از این طیف است که در آن بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی و ساخت مستحدثات مربوط(یا بدون بهره برداری) را همراه با تأمین مالی به بخش خصوصی واگذار می کند.

دادرس ارتقاء کیفیت و ایمنی و ایجاد ساز و کار اجرایی، فنی و مدیریتی جهت اجرای بهینه خدمات توزیع سوخت در مجاری عرضه CNG در سطح کشور، استاندارد سازی در حوزه های مختلف کار جایگاه های عرضه سوخت CNG شامل(تجهیزات، تاسیسات، ابنیه، مبلمان، نمای خارجی، مدیریت انسانی، مدیریت مالی، خدمات رفاهی، و غیره)، ایجاد امکان و توسعه ی مدیریت پذیری و مسئولیت پذیری جایگاه های عرضه سوخت بدون توسعه منابع مالی و انسانی در بخش دولتی را از جمله چشم اندازهای کنسرسیوم یاد شده عنوان کرد.


وی ادامه داد: توسعه و امنیت سهم بازار برای کارگزاران و بنگاه های خدماتی بخش خصوصی از طریق کسب رضایت بخش های کارفرمایی دولتی و عمومی، مشتریان و علاقه مندی ایشان به تقویت و ادامه همکاری جهت تثبیت بازار برای مدت نامحدود، افزایش و حفظ سودآوری سیستم یکپارچه خدماتی توام با کاهش هزینه ها برای مصرف کننده نهایی، ایجاد رقابت ملموس جهت ارتقای کیفیت نیز از جمله این چشم اندازها هستند.


رئیس انجمن سی ان جی همچنین ایجاد توان رقابتی در برابر برندهای بین المللی در صورت باز شدن مرزهای تجارت آزاد، ایجاد زمینه جهت حضور بخش خصوصی و توانمند سازی شرکت ها در حوزه خدمات سوخت در سایر کشورها، سازماندهی غیر حذفی تو تعامل مشترک عداد زیاد بهره برداران جایگاه ها، کاهش هزینه های دولتی ناشی از هدایت و نظارت سنتی بر امور جایگاهها و ارتقاء آن به سیاستگذاری و نظارت عالیه بر تعداد معدود شرکت یا کنسرسیوم، اجرای قانون مشارکت بخش خصوصی عمومی را از دیگر چشم اندازهای تعریف شده برای کنسرسیوم بهره برداران در طرح مدیریت طرح CNG برشمرد.


وی در ادامه در خصوص اهداف پروژه یاد شده گفت: ایجاد شناخت از وضع موجود جایگاه ها و بهره برداران از جایگاههای CNG، تدوین راهکار متمرکز سازی شرکت های بهره بردار جایگاه های CNG، تدوین رویه های متحدالشکل و یکسان در نظارت و کنترل واگذاری و بهره برداری از جایگاه های CNG، توازن و تعامل حقوق ۴ طرف اصلی(کارفرما - بهره بردار - مشتری - مدیریت طرح) Win ۴، نگرش بلند مدت به جهت توسعه پایدار از اهداف این پروژه است.


دادرس نوآوری و رقابت در فرایند بهره برداری با کاهش قیمت و افزایش کیفیت، حفظ ارزش دارای های بخش عمومی و خصوصی، ایجاد چهارچوب مشخص و شفاف در حوزه های مالی - حقوقی و فنی و مهندسی، شفاف سازی حقوقی و مالی قراردادهای مشاوره، ساخت، بهره برداری و مالکیت مطابق اصل ۴۴ و ماده ۷۶ توسعه فضای کسب و کار به روشهای ساخت – بهره برداری - واگذاری BOT، نوسازی - بهره برداری - واگذاری BOT، ساخت - بهره برداری - مالکیت BOO، طراحی - ساخت - بهره برداری DBO، ساخت – مالکیت - بهره برداری - واگذاری BOOT، ساخت - اجاره - بهره برداری - واگذاری BLOT، ساخت - انتقال - بهره برداری را از دیگر اهداف عنوان کرد.


وی همچنین گفت: اعضاء کنسرسیوم شرکتهای مادر تخصصی بهره برداری شامل بهره بردار اصلی - بهره بردار استانی - بهره بردار محلی - شرکت تعمیر و نگهداری - شرکت سازنده کمپرسور - شرکت بیمه - شرکت های بازرسی(تحت پوشش استاندارد) - بانک ها(تامین کنندگان وام و ضمانت نامه) – شرکت های خدماتی و نظافتی و فضای سبز - شرکتهای ارائه دهنده خدمات تجاری و مجتمع های فروشگاهی، کمیته هماهنگی و نظارت بهره برداری شامل رئیس کمیته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - شرکت ملی گاز - نماینده مالک - نماینده بهره بردار(مادر) اصلی انجمن صنفی((CNG – سازمان ملی استاندارد - نماینده حمل و نقل ترافیک وزارت کشور از دیگر اهداف طرح است.


وی در خصوص فازهای اجرای طرح متمرکزسازی شرکت های بهره بردار جایگاه های CNG اظهار داشت: تدوین چارچوب حقوقی طرح متمرکزسازی شرکتهای بهره بردار جایگاه های سی ان جی، همکاری در اخذ تصویب چارچوب طرح متمرکز سازی از مراجع، تدوین الگوی سازمانی مطلوب شرکتهای بهره بردار و رویه نظارت مدیریت طرح سی ان جی و انجمن صنفی طراحی، مشاوره و نظارت بر استقرار رویه ها، الگوها و احداثو بهبود جایگاه ها از طریق ارزیابی شرکت های بهره بردار از فازهای این طرح متمرکز سازی است.


دادرس با بیان اینکه بررسی وضع موجود بهره برداری جایگاه های CNG و تعداد مالکان بخش خصوصی دولتی و غیردولتی، بررسی وضع موجود شرکت های بهره بردار خصوصی یا غیر دولتی و رتبه بندی، بررسی وضع موجود فرآیند بهره برداری و نقش سازمان های متولی همانند مدیریت طرح CNG شرکت گاز و انجمن صنفی جایگاه داران CNG در چارچوب فاز یک تعریف می شود.


وی تحلیل محیط کلان حاکم بر این حوزه از دیدگاه های قانونی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری، فرصت های و تهدیدها در بخش جایگاه های CNG، نقاط قوت و نقاط ضعف در بخش جایگاه های CNG، ترسیم کلیت و چشم انداز وضع مطلوب را از جمله موارد تحلیل وضع موجود عنوان کرد.


رئیس انجمن سی ان جی در خصوص ارائه لایحه متمرکزسازی شرکت های مادر تخصصی بهره بردار جایگاه هایCNG گفت: لایحه اصلاح ساختار مدیریت و بهره برداری از جایگاه های CNG در قالب طرح متمرکزسازی شرکت های بهره بردار جایگاه های CNG و همچنین نقشه راه و مراحل پیاده سازی لایحه تدوین شده پیشنهاد شده است.


وی تهیه مستندات لازم جهت ارائه طرح در جلسات با ذینفعان و مراجع مرتبط وزارت نفت وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه، حضور در جلسات با مراجع مرتبط و دفاع از طرح در طی مدت زمان این فاز، به روزآوری طرح را از جمله موارد مورد بررسی در فاز دوم عنوان کرد.


دادرس به مطالعه مدل های مرجع کسب و کار در کشورهای موفق، جمع آوری اطلاعات در مورد الگوهای کسب و کار موفق جایگاه های ارائه سوخت و تعیین کاربری های بالقوه برای جایگاه تعیین اجزای عمومی مدل کسب و کار، طراحی مدل کسب و کار مطلوب شرکت های بهره بردار مادر تخصصی(مدل بعنوان موارد مورد بررسی در فاز سوم اشاره کرد.


وی همچنین در خصوص تدوین رویه های نظارت مدیریت طرح CNG و انجمن صنفی گفت: بررسی و مطالعه تجارب سایر سازمان ها و نظارت و ارزیابی زیر مجموعه های کنسرسیوم، دریافت دیدگاه ها، نظرات و نیازهای ذینفعان از جمله این موارد است.

وی برپایی دو سمینار اطلاع رسانی نیم روزه و طراحی و چاپ و بسته های اطلاع رسانی در استان ها و مناطق را از جمله برنامه های فاز چهارم برشمرد.


دادرس گفت: مکان یابی جایگاه ها، انجام طراحی های مربوط به ساخت جایگاه و نظارت بر اجرا از جمله برنامه ها برای طراحی جایگاه های جدید با برندهای جدید است.


وی در خصوص طراحی به سازی و توسعه جایگاه های قدیمی نیز اظهار داشت: ارزیابی شرایط جایگاه برای توسعه، شناسایی سناریوهای توسعه برای جایگاه، تدوین و تهیه نقشه های توسعه ای برای جایگاه، نظارت بر اجرا از جمله اقدامات برای این این جایگاه هاست.


وی در خصوص اجرای ارزیابی و نظارت بر کنسرسیوم نیز اظهار داشت: تشکیل دبیرخانه و سازماندهی اجرا، برنامه ریزی ارزیابی ها و نظارت و کنترل، معرفی بهره برداران برگزیده و مادر تخصصی از جمله مراحل اجرای ارزیابی و نظارت کنسرسیوم است.

سی ان جی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر