کد خبر: 234826 A

با صدور حکمی از سوی وزیر نفت؛

در متن حکم وزیر نفت خطاب به امیر حسین زمانی نیا آمده است: با توجه به تجارب و توانمندی جناب عالی، به این وسیله به عنوان معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر منصوب می شوید.

وزیر نفت طی حکمی معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه طی حکمی امیر حسن زمانی نیا را به عنوان معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت منصوب کرد.

در متن حکم وزیر نفت خطاب به امیر حسین زمانی نیا آمده است: با توجه به تجارب و توانمندی جناب عالی، به این وسیله به عنوان معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با جلب مشارکت همکاران آن معاونت و واحدهای عملیاتی صنعت نفت، در انجام وظایف محوله موفق باشید.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر