کد خبر: 235540 A

شرکت ملی حفاری ٣ حلقه چاه در این میدان حفاری و تکمیل کرده بود و پس از آن نیز تا زمان واگذاری ۴٠ حلقه چاه، توسط این شرکت ٢ حلقه چاه شماره ٠٣٩ و ٠۴١ با متراژ ٧ هزار و ۵٠٠ متر در این میدان حفاری شد.

نخستین حلقه چاه توسعه‌ای در میدان نفتی آزادگان جنوبی با استفاده از توانمندی داخلی، توسط شرکت ملی حفاری ایران، حفاری شد.

به گزارش ایلنا، چاه ٠۴۶ از شمار ۴٠ حلقه چاه توسعه‌ای است که پس از برکناری شرکت چینی(CNPCI) به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود، به دستور وزیر نفت از سوی شرکت متن به عنوان مجری طرح توسعه میدان آزادگان، به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شد.

مدیر پروژه حفاری میدان آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران روز چهارشنبه(٣ دی ماه) درباره حفاری چاه ٠۴۶ توضیح داد: این چاه با به کارگیری دستگاه حفاری ٢٧ فتح تا عمق ۴ هزار و ٢۴۴ متری حفر شده است.

منوچهر اسدی گفت: نکته خیلی مهم در حفاری این چاه مطالعه، بررسی و ایجاد تغییر در برنامه حفاری بود که دستاورد آن افزایش تولید بیشتر از چاه، کوتاه شدن زمان استقرار دکل و جلو افتادگی عملیات حفاری به مدت ٢٣ روز نسبت به برنامه تعیین شده از سوی کارفرما است.

وی با اشاره به استقرار ٧ دکل حفاری این شرکت در طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی، افزود: هم اکنون حفاری همزمان ۶ حلقه چاه دیگر توسط ناوگان ملی حفاری در حال اجراست که بین ۶٠ تا ٨۵ درصد پیشرفت کار دارند.

اسدی اظهار کرد: این در حالی است که در زمانی که اجرای پروژه توسط شرکت چینی دنبال می‌شد، شرکت ملی حفاری ٣ حلقه چاه در این میدان حفاری و تکمیل کرده بود و پس از آن نیز تا زمان واگذاری ۴٠ حلقه چاه، توسط این شرکت ٢ حلقه چاه شماره ٠٣٩ و ٠۴١ با متراژ ٧ هزار و ۵٠٠ متر در این میدان حفاری شد.

مدیر پروژه حفاری میدان آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران گفت: پروژه حفاری در میدان آزادگان جنوبی به صورت کلید در دست(EPDS) انجام می‌شود و در این پروژه تمامی مراحل اجرایی از جمله طراحی، مدیریت، اجرا، تامین کالا و مواد و ارائه خدمات فنی و جانبی حفاری از سوی این شرکت ارائه می‌شود.

وی بسیج امکانات و شتاب در اجرای این پروژه را از اولویت‌های مورد تاکید مدیریت ارشد شرکت ملی حفاری ایران عنوان کرد و افزود: در همین حال همکاری و مساعدت‌های مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) و مدیران این شرکت در پیشبرد پر شتاب پروژه بسیار ارزشمند بوده است.

میدان نفتی آزادگان جنوبی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر