کد خبر: 235729 A

در ۶ ماه نخست امسال انجام شد؛

در میان فرآورده‌های نفتی مکشوفه، بنزین با ١٨۶ هزار و ١۶۶ لیتر کمترین و نفت گاز با ٢٢ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر بیشترین سهم را به خود تخصیص داده‌اند.

در ۶ ماه نخست امسال بیش از ٢٥ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی کشف شد و در چرخه توزیع قرار گرفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، کارکنان این شرکت با تعامل نیروی انتظامی، ٢٥ میلیون ۶٣ هزار و ٨٩٧ لیتر انواع فرآورده نفتی اعم از بنزین، نفت گاز و نفت سفید کشف کردند.

در میان فرآورده‌های نفتی مکشوفه، بنزین با ١٨۶ هزار و ١۶۶ لیتر کمترین و نفت گاز با ٢٢ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر بیشترین سهم را به خود تخصیص داده‌اند.

مقایسه آماری ۶ ماهه نخست امسال با مدت مشابه پارسال، حکایت از آن دارد که میزان کشف نفت سفید ٢٥ درصد و نفت گاز ١٧ درصد کاهش داشته است.

در گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش، کشف بنزین در نیمه نخست امسال در قیاس با مدت مشابه پارسال(١١٧هزار و ٧٢٣ لیتر) ٣٧ درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، فرآورده های نفتی کشف شده در مناطق ٣٧ گانه، با انجام آزمایشهای کیفی و اطمینان از آلوده نبودن آنها، با تحویل و تخلیه در انبارهای نفت تخلیه و دوباره توزیع شده است.

فرآورده‌های نفتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر