کد خبر: 236101 A

در ماه نوامبر؛

تولید نفت ١١ کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) بدون احتساب عراق، روزانه ۴۶٠ هزار بشکه کاهش یافت؛ لیبی با ٢۴٩ و عربستان با ۶٠ هزار بشکه در روز بیشترین کاهش تولید را به خود اختصاص دادند.

تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر، روزانه ٣٩٠ هزار بشکه کاهش یافت.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، تولید نفت ١١ کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) بدون احتساب عراق، روزانه ۴۶٠ هزار بشکه کاهش یافت؛ لیبی با ٢۴٩ و عربستان با ۶٠ هزار بشکه در روز بیشترین کاهش تولید را به خود اختصاص دادند.

بر اساس گزارش منابع ثانویه، تولید نفت کشورهای الجزایر، آنگولا، کویت، نیجریه، قطر، امارات به ترتیب روزانه سه هزار، ۴٢ هزار، ٥٩ هزار، ١٠ هزار، ٢٣ هزار و ١۶ هزار بشکه کاهش یافت و تولید نفت ایران و ونزوئلا بدون تغییر ماند، در همین حال تولید نفت اکوادر نیز روزانه ٢ هزار بشکه افزایش یافت.

تولید نفت ١١ کشور عضو اوپک بدون احتساب عراق ٢۶ میلیون و ۶٩٥ هزار بشکه در روز است که نسبت به ماه گذشته ۴۶٠ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

بر اساس گزارش مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، تولید نفت عراق نیز بدون توجه به کاهش قیمت نفت در ماه نوامبر، ٥١ هزار بشکه افزایش یافت و به سه میلیون و ٣٥٣ هزار بشکه در روز رسید.

اعضای اوپک هم اکنون با احتساب عراق ٥٣ هزار بشکه در روز بیش از سقف توافقی این سازمان(٣٠ میلیون بشکه در روز) در نشست ١۶۶ اوپک تولید می کند.

بر این اساس، عربستان، عراق، ایران، امارات و کویت با تولید به ترتیب روزانه ٩ میلیون و ٥٩٠ هزار بشکه، سه میلیون و ٣٥٩ هزار، ٢ میلیون و ٧٥٠ هزار، ٢ میلیون و ٧٠٥ هزار و ٢ میلیون و ۶٩٩ هزار بشکه در جایگاه نخست تا پنجم قرار دارند.

آنگولا الجزایر انرژی اوپک عراق عربستان قطر لیبی نفت وزارت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر