کد خبر: 241716 A

مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه خبر داد:

این دو رودخانه در مجاورت هم از جنوب به دریاچه منتهی می‌شوند، اما نقطه تلاقی سیمینه‌رود به دریاچه به‌دلیل تبخیر کمتر مناسب‌تر است و با انجام یک طرح انتقال قرار است زرینه‌رود به سیمینه‌رود متصل شود.

مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برای جلوگیری از تبخیر و رسیدن آب به پیکره اصلی دریاچه، دو رودخانه زرینه‌رود و سیمینه‌رود پیش از ورود به دریاچه به هم متصل می‌شوند.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو، سیدمرتضی موسوی، با بیان اینکه مطالعه این طرح در مراحل پایانی قرار دارد، اظهار داشت: پیش از بروز شرایط کنونی در دریاچه ارومیه، ورودی نرمال از آخرین ایستگاه‌ها به دریاچه حدود چهار میلیارد مترمکعب بود که این میزان ورودی از سال ۷۴ به بعد روند کاهشی داشته، به‌طوری که در سال‌های اخیر ورودی دریاچه به دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر طی سال‌های اخیر دو منطقه حائل(بافرزون) در جنوب این دریاچه به‌وجود آمده که تبخیر در این مناطق بسیار بالا است و آب از این ناحیه به پیکره اصلی دریاچه نمی‌رسد، به‌طوری که در یکی از مناطق حائل ۱۳ درصد آب ورودی و در منطقه دیگر ۲۳ درصد آب ورودی تبخیر می‌شود.

موسوی با بیان اینکه حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب از آب ورودی در این دو منطقه از بین می‌رود، افزود: به‌دلیل وجود این دو منطقه، در سال‌های گذشته میزان آبی که به پیکره آبی دریاچه می‌رسید، از ۱.۵ میلیارد مترمکعب تجاوز نمی‌کرد و با توجه به شدت تبخیر دریاچه هر ساله ما شاهد کاهش آب دریاچه بودیم.

وی با بیان اینکه این دو منطقه حائل در مسیر ورود سیمینه‌رود و زرینه‌رود قرار دارند، اظهار داشت: این دو رودخانه در مجاورت هم از جنوب به دریاچه منتهی می‌شوند، اما نقطه تلاقی سیمینه‌رود به دریاچه به‌دلیل تبخیر کمتر مناسب‌تر است و با انجام یک طرح انتقال قرار است زرینه‌رود به سیمینه‌رود متصل شود.

وی از مشخص کردن دو مسیر برای این طرح خبر داد و افزود: مسیر نخست از پایاب سد نوروزلو پس از جدا کردن آب شرب و صنعت مناطق پیرامونی از بند نوروزلو درنظر گرفته شده است که خط انتقال از جاده کناری کانال آبگیر به طول حدود ۱۲ کیلومتر اجرا شود.

موسوی افزود: مسیر دوم آبگیری از قلعه بزرگ پیشنهاد شده که این مسیر حدود چهار کیلومتر است و با اصلاح مسیر، سامان‌دهی، بازگشایی و خرید محدود زمین‌ها و با انجام مطالعه میدانی، انتقال از حوضه آبریز زرینه به حوضه آبریز سیمینه از این مسیر عملی خواهد بود.

مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه تصریح کرد: با انتخاب مسیر مناسب و اتصال آب این دو رودخانه به‌همدیگر، آب ورودی با کمترین تلفات به پیکره اصلی دریاچه خواهد رسید.

ایران تجاوز جاده دریاچه ارومیه زمین صنعت وزارت نیرو رود آب دریاچه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر