کد خبر: 241807 A

مدیردفتر مدیریت مصرف توانیر خبر داد:

شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور درمجموع ۲۷۳۰ مگاوات در حوزه مدیریت مصرف، ۶۵۰ مگاوات در حوزه بهره‌برداری و ۳۲۰ مگاوات نیز در بخش خدمات مشترکان به کاهش پیک مصرف برق در سال آینده اقدام می‌کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) از برنامه‌ریزی برای پیک‌سایی حدود ۴۲۰۰ مگاواتی برق در سال آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو، علیرضا احمدیزدی، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های ما برای کاهش پیک مصرف برق سال آینده از هم‌اکنون آغاز شده است که این برنامه‌ها در سه بخش مدیریت مصرف، بهره‌برداری و خدمات مشترکان در شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی میزان کاهش پیک درنظر گرفته شده برای شرکت‌های توزیع را در سال آینده ۲۵۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: همچنین حدود ۱۲۰۰ مگاوات نیز سهمیه کاهش پیک برای شرکت‌های برق منطقه‌ای سراسر کشور درنظر گرفته شده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف توانیر اظهار داشت: شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور درمجموع ۲۷۳۰ مگاوات در حوزه مدیریت مصرف، ۶۵۰ مگاوات در حوزه بهره‌برداری و ۳۲۰ مگاوات نیز در بخش خدمات مشترکان به کاهش پیک مصرف برق در سال آینده اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به طرح‌ها و اقدام‌های در دست اجرای سازمان بهره‌وری انرژی ایران، ۴۹۳ مگاوات سهمیه پیک‌سایی نیز برای این سازمان درنظر گرفته شده است که درمجموع کاهش پیک مصرف برق به میزان ۴۱۹۳ مگاوات برنامه‌ریزی شده است.

احمدیزدی افزود: هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش پیک مصرف برق سال آینده ۲۵۰۰ مگاوات است که برای دست‌یابی به این رقم، برنامه پیک‌سایی ۴۱۹۳ مگاواتی برنامه‌ریزی شده است.

وی با تاکید بر اینکه از هم‌اکنون اقدام‌های لازم برای کاهش پیک مصرف برق سال آینده در شرکت‌ها آغاز شده است و گزارش‌ اقدام‌های شرکت‌ها به‌صورت متناوب ارسال می‌شود، خاطرنشان کرد: ما برای تمام مشترکان و همه آحاد جامعه برنامه مدیریت مصرف داریم که این اقدام‌ها متناسب با سهم مصرف مشترکان مختلف اولویت‌بندی می‌شود.

انرژی ایران برق بهره وری جامعه وزارت نیرو مصرف آینده مگاوات پیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر