کد خبر: 243812 A

مدیر نیروگاه‌های برق‌آبی مدیریت منابع آب ایران خبر داد:

بیشتر مطالعه‌های مربوط به طرح‌های کنونی در دست اجرا مربوط به زمانی بود که روان‌آب‌ها و آورد رودخانه‌ها و میزان بارندگی به این شدت کاهش نیافته نبود، اما از سال ۸۷ به بعد هیدرولوژی و آوردها به مانند گذشته نیست؛ بنابراین شرایط ایجاب می‌کند که طرح‌های برق‌آبی از نظر توان تولیدی و ظرفیت مخزن مورد بازنگری قرار گیرد.

مدیر مرکز مدیریت نیروگاه‌های برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران از بازنگری در طرح‌های جدید نیروگاه‌‌های برق‌آبی کشور به‌دلیل تغییر اقلیم و خشکسالی خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو، فربد استیری، پتانسیل طرح‌های برق‌آبی کشور را حدود ۳۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات عنوان کرد و اظهار داشت: در زمان حاضر ۱۰ هزار و ۷۸۹ مگاوات نیروگاه برق‌آبی در کشور در دست بهره‌برداری، حدود پنج‌هزار مگاوات ظرفیت در دست اجرا و ۱۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت در دست مطالعه در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای بهره‌برداری مطمئن و پایدار نیروگاه‌های برق‌آبی باید حدود یک تا دو درصد سرمایه‌گذاری اولیه صرف هزینه‌های تعمیر و نگهداری از این تاسیسات بشود، افزود: باوجود درآمد مناسب نیروگاه‌های برق‌آبی از محل فروش انرژی، مشکل کمبود نقدینگی شرکت‌ها در بخش جاری، در عمل حدود ۳۰ درصد بودجه موردنیاز را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: برنامه‌های اعلام‌شده برای ظرفیت‌های در دست اجرا تابع مسایلی همانند تحریم، تامین نقدینگی و وضعیت منابع آب است، اما برنامه‌ریزی ورود به مدار این واحدها باید به‌گونه‌ای باشد که همزمان با نصب و تست‌های اولیه، تراز آب به سطح موردنیاز برای بهره‌برداری برسد.

استیری افزود: برای نمونه در سد سیمره سه واحد ۱۶۰ مگاواتی ایجاد شده است، اما به‌دلیل کمبود آب و کاهش آورد رودخانه‌ها و خشک‌سالی این واحدها در پیک امسال وارد مدار بهره‌برداری نشد.

مدیر نیروگاه‌های برق‌آبی مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر نیاز بسیاری از طرح‌های جدید به بازنگری فنی، گفت: بیشتر مطالعه‌های مربوط به طرح‌های کنونی در دست اجرا مربوط به زمانی بود که روان‌آب‌ها و آورد رودخانه‌ها و میزان بارندگی به این شدت کاهش نیافته نبود، اما از سال ۸۷ به بعد هیدرولوژی و آوردها به مانند گذشته نیست؛ بنابراین شرایط ایجاب می‌کند که طرح‌های برق‌آبی از نظر توان تولیدی و ظرفیت مخزن مورد بازنگری قرار گیرد.

استیری افزود: تا چند سال پیش، پیک مصرف حدود چهار ساعت بود، اما هم‌اکنون منحنی مصرف دو پیک روز و شب را نشان می‌دهد، بنابراین در طرح‌های جدید این بازنگری باید متناسب با حجم آورد، نیاز پایین دست، زمان پیک شبکه و استمرار تولید درنظر گرفته شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروگاه‌های برق‌آبی باید در پیک شبکه(سه‌ماهه تابستان) با تمام ظرفیت، تولید داشته باشند، لذا تمام برنامه‌ریزی‌ها بر این مبنا است که در نیمه دوم هر سال برنامه‌های تعمیراتی انجام شود تا بتوان حداکثر ضریب آمادگی و کمترین میزان خروج اضطراری را در زمان پیک داشته باشیم که این امر منوط به تامین اعتبار لازم است.

استیری با بیان اینکه در پیک سال‌جاری و در پنجم مردادماه امسال ۸۳۷۰ مگاوات ظرفیت همزمان نیروگاه‌های برق‌آبی را در مدار شبکه سراسری داشتیم، افزود: ادامه این روند در سال‌های آینده نیازمند تامین اعتبار لازم برای تعمیر سالانه و ادواری در نیروگاه‌ها به‌ویژه بهینه‌سازی نیروگاه‌های با پیشینه بالای ۴۰ سال خواهد بود.

انرژی ایران برق بودجه خشکسالی درآمد سرمایه گذاری نقدینگی نیروگاه برق وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر