کد خبر: 243814 A

درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته؛

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون ۱۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۳) تاکنون، ۱۰ درصد درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

به‌گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، به شش میلیارد و ۲۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته شش میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، هفت میلیارد و ۲۸۰ میلیون مترمکعب گزارش شده که این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته نیز همین میزان بوده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون ۱۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷.۴ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

وزارت نیرو کشور درصد سال مشابه میلیارد آب آبی حجم سدهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر