کد خبر: 251504 A

سخنگوی وزارت نفت کویت اعلام کرده است که به علت شدت گرد و غبار کلیه بنادر تجاری و نفتی این کشور تا بهتر شدن وضعیت اب و هوایی تعطیل است.

شدت طوفان و گرد و غبار که این روزها کشورهای حاشیه خلیج فارس را فرا گرفته است اینبار در کویت دردسر ساز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری کویت، شدت گرد و غبار در کویت به حدی رسیده است که کلیه فعالیتهای تجاری و ادرای این کشور در روز پنجشنبه تعطیل شد.

خالد العسوسی سخنگوی وزارت نفت کویت اعلام کرده است که به علت شدت گرد و غبار کلیه بنادر تجاری و نفتی این کشور تا بهتر شدن وضعیت اب و هوایی تعطیل است.

وی افزود: در حال حاضر سرعت باد بین ۳۳ تا ۳۵ گره دریایی است و قدرت دید به اندازه نیم مایل است که با توجه به ترافیک زیاد بنادر کویت بارگیری و بار اندازی می تواند بسیار خطرناک باشد.

موج گردو غبار که این روزها کشورهای خلیج فارس را در برگرفته از عربستان شروع شد و اکنون دیگر کشورها را در بر گرفته است. اما با این وجود عربستان اعلام کرد که طوفانهای خاکی نتوانسته هیچ خللی در امر صادرات نفت این کشور بیاندازد و عربستان با قدرت به صادرات نفت خود ادامه می دهد.

در حال حاضر میزان تولید نفت کویت ۳ میلیون ۶۰۰ هزار بشکه در روز است

ترافیک حاشیه خلیج فارس خلیج فارس صادرات نفت عربستان کویت گرد و غبار نفت وزارت نفت نفتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر