کد خبر: 253777 A

از امروز عملیاتی شد؛

طرح عرضه گاز طبیعی فشرده(سی ان جی) بر مبنای واحد فروش کیلوگرم، از امروز جمعه(اول اسفند ماه) در جایگاههای سراسر کشور آغاز شد.

مدیر طرح احداثجایگاه سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد: طرح عرضه گاز طبیعی فشرده(سی ان جی) بر مبنای واحد فروش کیلوگرم، از امروز جمعه(اول اسفند ماه) در جایگاههای سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، امیر وکیل زاده در این خصوص گفت: برای اجرای این طرح همه پیمانکاران و جایگاهداران از مدتها پیش موظف به تغییر واحد شمارشگر توزیع کننده های سی ان جی در جایگاههای خود از مترمکعب به کیلوگرم شده بودند.

وی تصریح کرد: تغییر واحد عرضه سی ان جی از مترمکعب به کیلوگرم با هدف یکسان سازی واحد فروش سی ان جی در جایگاههای عرضه کننده این سوخت پاک انجام می شود و برهمین اساس، جایگاهداران موظف شده اند که از زمان اعلام شده، گاز طبیعی فشرده را تنها با واحد فروش کیلوگرم به مشتریان عرضه کنند.

وی افزود: پیش از این، واحد فروش سی ان جی در جایگاهها با توجه به نوع تجهیزات مورد استفاده در آن بر مبنای مترمکعب یا کیلوگرم بود که این مهم با تغییر نرخ قیمت ظاهری تحویل سی ان جی به مشتری، در برخی موارد با اعتراض مشتری همراه شده بود.

مدیر طرح احداثجایگاه سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، تاکید کرد: از اول اسفندماه امسال، اندازه گیری فروش گاز طبیعی فشرده در جایگاهها، بر حسب کیلوگرم خواهد بود و هیچ تغییری در نرخ فروش گازبها ایجاد نخواهد شد.

به گفته وکیل زاده، از ابتدای امسال، نرخ فروش سی ان جی بر حسب کیلوگرم ۶٠٠ تومان اعلام شده است.

مدیر طرح احداثجایگاه سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشتر نیز گفته بود: حذف واحد فروش مترمکعب و استفاده از واحد کیلوگرم در جایگاههای عرضه کننده این سوخت پاک، تنها با هدف یکسان سازی واحد فروش آن انجام شده و هیچ تغییری مبنی بر افزایش نرخ صورت نگرفته است.

به گفته وی، هم اکنون فروش سی ان جی در ٧٥ درصد جایگاههای کشور بصورت جرمی(بر حسب کیلوگرم) انجام می شود و این تغییر تنها برای ٢٥ درصد جایگاهها و با هدف یکسازی واحد فروش صورت گرفته است.

گفتنی است، پیش از این، هر مترمکعب سی ان جی ۴٥٠ تومان و هر کیلوگرم آن نیز ۶٠٠ تومان عرضه می شد و هم اکنون نیز هر یک کیلوگرم سی ان جی با همان رقم پیشین(۶٠٠ تومان) عرضه می شود؛ بنابراین هیچ افزایش نرخی در خصوص عرضه آن صورت نگرفته است.

برپایه این گزارش، یک کیلوگرم سی ان جی به لحاظ حجمی از یک مترمکعب آن بیشتر(معادل ١, ۴۴ مترمکعب) و نرخ گذاری اولیه آن نیز برهمین اساس صورت گرفته است.

ایران روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گاز وزارت نفت کیلوگرم واحد عرضه فروش جایگاههای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر