کد خبر: 327404 A

با روش خرید تضمینی سالانه 57 میلیون متر مکعب پسآب از بخش خصوصی

ایلنا: با احداث دو تصفیه خانه در منطقه لویزان و سرخه حصارتهران، بالغ بر 57 میلیون متر مکعب پسآب به روش خرید تضمینی، تولید می شود.

به گزارش ایلنا، علی اصغر ریاضتی، مدیر عامل شرکت فاضلاب تهران، با اشاره به اجرای دو پروژه احداث تصفیه خانه درمنطقه لویزان و سرخه حصار تهران به روش ساخت،بهره برداری و واگذاری( (BOT، گفت: تصفیه خانه لویزان با ظرفیت تولید پسآب سالانه حدود 20 میلیون مترمکعب جهت احداث، اعتباری بالغ بر 1042 میلیارد ریال را می طلبد. برای این منظور به روش "بی.او.تی" فرآیند مناقصه عمومی جهت مشخص شدن پیمانکاردر حال انجام است.

وی عنوان کرد:« پس از اتمام فرآیند مناقصه، ظرف 36 ماه پیمانکار باید نسبت به احداث تصفیه خانه لویزان اقدام کند و پس از بهره براری کامل، شرکت فاضلاب تهران مکلف به خرید تضمینی پسآب به مدت 25 سال است.»

ریاضتی افزود:« پیمانکار موظف است، پس از 25 سال نسبت به انجام اصلاحات و به روزرسانی فرآیند ها در طول اجرای طرح، اقدام مقتضی را انجام دهد و پروژه را مجدد به شرکت فاضلاب تهران واگذار کند. از سویی شرکت، با روش خرید تضمینی، پسآب خریداری شده را به شهرداریها جهت آبیاری فضاهای سبز تهران به فروش می رساند. البته نباید «پسآب» را با «فاضلاب خام» به یک معنا تلقی کنیم؛ زیرا فاضلاب خام پس از ورود به تصفیه خانه به پسآب تبدیل می شود که برای استفاده در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.»

وی تصریح کرد:«هم اکنون مناقصه طرح مورد اشاره، درحال انجام است. لذا پیش بینی می شود، عملیات اجرای پروژه احداث تصفیه خانه لویزان به سال آینده موکول شود.»

ریاضتی، یکی دیگر از پروژه های در دست اجرا به روش BOTرا احداث تصفیه خانه سرخه حصار عنوان کرد و گفت: «ظرفیت تولید پسآب این تصفیه خانه 57 میلیون مترمکعب و ارزش طرح رقمی بالغ برهزار و 402 میلیارد ریال، برآورد شده است.»

این مقام مسئول، خاطرنشان کرد:« تصفیه خانه سرخه حصارنیزباید ظرف 36 ماه ازسوی پیمانکار به اتمام برسد و پس از طی 25 سال از زمان بهره برداری کلیه تاسیسات به شرکت فاضلاب تهران عودت داده شود. همچنین طی این مدت خرید تضمینی پسآب همچون تصفیه خانه لویزان انجام می شود.»

گفتنی است" قراردادهای BOT یا ساخت، بهره برداری و انتقال، به قراردادهایی اطلاق می شود که در آن شرکت یا شرکت هایی درقبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین به لحاظ مالی می کنند. ضمن اینکه مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع شده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به گونه ایی که امکان فعالیت کامل را داشته باشند، بلاعوض به طرف دیگر که به طورمعمول دولت ها یا شرکت های وابسته به دولت هستند، انتقال می دهند.

بخش خصوصی دولت شهرداری مدیر عامل شرکت مناقصه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر