کد خبر: 332470 A

در دیماه امسال

ایلنا: همزمان با ادامه روند واگذاری جایگاههای سوخت، ٥٠ جایگاه دولتی سوخت در ١٥ استان کشور به صورت نقدو اقساط از طریق مزایده واگذار می شوند.

به گزارش ایلنا، تعداد ٥٠ جایگاه دولتی سوخت در ١٥ استان کشور به صورت ٤٠ درصد نقد و بقیه اقساط ٢ ساله در سیزدهمین روز دیماه امسال از طریق مزایده واگذار می شوند.

براساس این گزارش، از این تعداد، دو جایگاه سوخت دولتی در استان البرز در مجموع به ارزش کل پایه ٢٢٩ میلیارد و ٢٩٩ میلیون ریال، تعداد یک جایگاه سوخت دولتی در استان ایلام به قیمت پایه ٥٧ میلیارد و ٧٥٣ میلیون و ٦٠٠ هزار ریال، تعداد یک جایگاه سوخت دولتی در استان کهگیلویه و بویراحمد به ارزش کل پایه ٧٤ میلیارد و ٨٨٠ میلیون ریال و تعداد یک جایگاه سوخت دولتی در استان خراسان جنوبی به قیمت پایه ٧٣ میلیارد و ٨٦٢ میلیون و ٨٠٠ هزار ریال در این روز واگذار خواهند شد.

همچنین دو جایگاه دولتی سوخت استان کردستان در مجموع به ارزش کل پایه ٨٦ میلیارد و ٧٨٤ میلیون ریال؛ ٩ جایگاه دولتی سوخت در استان خراسان رضوی در مجموع به ارزش کل پایه ٤٤٠ میلیارد و ٨٩٤ میلیون و ٤٠٠ هزار ریال؛ تعداد ٦ جایگاه دولتی سوخت در استان آذربایجان غربی در مجموع به ارزش کل پایه ٤٤١ میلیارد و ٦١٩ میلیون و ٢٠٠ هزار ریال و ٦ جایگاه دولتی سوخت در استان اصفهان در مجموع به ارزش کل پایه ٣٧٥ میلیارد و ٥٠٢ میلیون و ٢٠٠ هزار ریال روی میز فروش خواهند رفت.

افزون بر این؛ ٧ جایگاه دولتی سوخت در استان مرکزی در مجموع به ارزش کل پایه ٤٠٧ میلیارد و ٢٨٨ میلیون ریال؛ ٢ جایگاه دولتی سوخت در استان خراسان شمالی در مجموع به ارزش کل پایه ٥٠ میلیارد و ٦٨٨ میلیون ریال؛ ٢ جایگاه دولتی سوخت در استان قزوین در مجموع به ارزش کل پایه ٦٤ میلیارد و ٨٨٠ میلیون ریال و یک جایگاه دولتی سوخت در استان قم به ارزش کل پایه ١١٨ میلیارد و ٨٠ میلیون ریال در سیزدهمین روز دیماه به مزایده گذاشته خواهند شد.

استان اصفهان استان قزوین استان کشور استان کهگیلویه و بویراحمد مزایده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر