کد خبر: 333096 A

مجری طرحهای بهینه سازی سابا اعلام کرد:

ایلنا: توکلی گفت: در سال 92 کل مصرف گاز طبیعی در بخش ­های خانگی، تجاری و عمومی بالغ بر 51163 میلیون متر مکعب بود که در حدود 49 درصد از مصارف نهایی گاز طبیعی را به ­خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا، احمدرضا توکلی مجری طرحهای بهینه سازی سابا گفت: بخش ساختمان با داشتن بیش از 29 میلیون مشترک سهمی معادل 47% از مصرف کل برق را به­ خود اختصاص داده و متوسط مصرف برق این بخش 3212 کیلووات ساعت است.

وی افزود: یکی از عمده ­ترین دلایل کاهش سهم مصرف انرژی در بخش ساختمان در سه سال اخیر افزایش مصرف بخش صنعت بوده است. آمارها نشان می­دهد متوسط مصرف هر مشترک در بخش ساختمان 13902 کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال­های قبل 8/7 درصد کاهش داشته است. کارشناسان عمدۀ دلایل کاهش مصرف در این بخش را رعایت الگوی مدیریت مصرف انرژی خصوصاً در ادارات دولتی ذکر نموده ­اند.

مجری طرحهای بهینه سازی سابا گفت: به دلیل روند افزایش تعداد مشترکین ساختمان ­ها (8/7% در طی 10 سال گذشته) لزوم بهینه ­سازی مصرف انرژی در بخش عمومی بیش از پیش ضروری به­ نظر می ­رسد.

وی اظهار داشت: در سال 92 مصارف نهایی و مصرف بخش انرژی گاز طبیعی 1528 میلیاردمتر مکعب بوده که نسبت به سال 91 یک درصد افزایش داشته است. در سال 92 سهم مصارف نهایی و مصارف بخش انرژی به ترتیب 8/68 و 1/32 درصد بود که سهم مصارف نهایی نسبت به سال قبل 4/4 درصد افزایش داشته است. 

توکلی گفت: افزایش مصرف نهایی بخش ­های خانگی، تجاری و عمومی به دلیل شدت سرما و روشن بودن همۀ سامانه­ های گرمایشی در بخش ­های خانگی و تجاری است.

وی افزود: در سال 92 کل مصرف گاز طبیعی در بخش ­های خانگی، تجاری و عمومی بالغ بر 51163 میلیون متر مکعب بود که در حدود 49 درصد از مصارف نهایی گاز طبیعی را به ­خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: مصرف گاز طبیعی در این بخش نسبت به سال ­های گذشته با رشدی معادل 11 درصد مواجه بوده است. به ­طوری ­که بیش­ترین سهم مصرف گاز طبیعی در این بخش به زیربخش خانگی تعلق دارد که با 5/42 درصد حدود 44692 میلیون متر مکعب گاز را به مصرف رسانده است

انرژی برق سرما گاز گاز طبیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر