کد خبر: 407245 A

ایلنا: به منظور پایش وضعیت تغییر ضخامت منیفولدهای مراکز انتقال نفت و تاسیسات منطقه جنوب شرق که در اثر عوامل مختلفی مانند خوردگی داخلی و حرکت سریع مواد نفتی اتفاق می افتد، سالیانه منیفولدها در نقاط معرض کاهش ضخامت بررسی و ضخامت سنجی می شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق، رییس واحد بازرسی فنی در مورد این خبر گفت: منیفولد تاسیسات قدیم کرمان و تاسیسات سوخت رسانی به سیکل ترکیبی کرمان در نقاط دارای فرآورده ساکن و در معرض سایش در اثر حرکت مواد ضخامت سنجی شد.

مهندس مجید اسدنیا خاطر نشان کرد: نتایج این ضخامت سنجی ها در طول چند سال با هم مقایسه و نرخ کاهش ضخامت از آن استخراج می شود. بر اساس این نتایج، در صورت لزوم ترمیم یا تعویض نقاط پرخطر برنامه ریزی می شود که نتیجه آن افزایش ایمنی و پایداری انتقال مواد نفتی است.

 

ایران روابط عمومی مخابرات نفت برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر