کد خبر: 434224 A

مدیر عامل شرکت صنایع هلدینگ خلیج فارس تاکید کرد:

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: در حال حاضر که استفاده از فاینانس های خارجی امکان پذیر است، نهاد رگلاتوری می تواند با یک برنامه درست و منسجم مشکل گارانتی را حل کند تا شرکتهای خصوصی از فاینانس خارجی به راحتی استفاده کنند تا این مزیت را از دست ندهند.

به گزارش ایلنا، عادل نژادسلیم مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر لزوم ایجاد یک نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی ایران اظهارکرد: پیشتر در صنعت پتروشیمی برخی موارد مانند کنترل قیمت و خوراک قبل از واگذاری تحت نظر دولت بود اما بعد از خصوصی سازی برخی از مسائل مانند عدم هماهنگی بین پتروشیمی ها و قیمت گذاری در صنعت پتروشیمی با مشکلاتی همراه شد که تنها راه از بین بردن برخی از ناهماهنگی ها وجود یک نهاد رگلاتوری واقعی است.

وی با بیان این که ایجاد انضباط در تامین و قیمت خوراک و مصرف به وسیله رگلاتوری امکان پذیر است، گفت: با وجود رگلاتوری برنامه های کلان و بلند مدت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص می شود در واقع نهاد رگلاتوری می تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه صنعت پتروشیمی کشور داشته باشد و انسجام میان بخش های مختلف صنعت را به دنبال خواهد داشت.

نژادسلیم ادامه داد: در صنعت پتروشیمی بسیاری از نیازها استراتژیک است. به گونه ای که شرکت های فعال در بخش خصوصی نمی توانند به تنهایی یا پراکنده برای رفع نیازها و مشکلات خود اقدام کنند. در نتیجه وجود یک نهاد رگلاتوری باعث می شود تا یک انضباط منسجم همسو با تدوین برنامه های مشخص میان شرکت های پتروشیمی به وجود آید تا تسهیل کننده فعالیت ها در این صنعت باشد.

وی با بیان این که نهاد رگلاتوری می تواند نقش بسیار مهمی در استفاده از فاینانس های خارجی داشته باشد گفت: در حال حاضر که استفاده از فاینانس های خارجی امکان پذیر است، نهاد رگلاتوری می تواند با یک برنامه درست و منسجم مشکل گارانتی را حل کند تا شرکتهای خصوصی از فاینانس خارجی به راحتی استفاده کنند تا این مزیت را از دست ندهند.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس عنوان کرد: برای تدوین نهاد رگلاتوری می توان از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده کرد تا چالش هایی که ممکن است در اینده به وجود بیاید به حداقل برسد. در واقع ما می توانیم با مطالعه در این زمینه ببینیم که چگونه نهاد رگلاتوری نظرات حاکمیتی خود را اعمال می کنند.

پتروشیمی خصوصی سازی خلیج فارس دولت مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر