معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا:

ایلنا: معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: ایجاد کمربند غربی مهران برای کاهش ترافیک در ایام اربعین ضروری است.