کد خبر: 110102 A

سرپرست دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان ایلام: روزآمدی و پویایی پلیس در گرو توجه به پژوهش و تحقیق علمی است.

سرپرست دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به فعالیت های مطالعاتی در حوزه امنیت اجتماعی گفت: روزآمدی و پویایی پلیس در گرو توجه به پژوهش و تحقیق علمی است.

به گزارش ایلنا سرگرد " فرزاد درویشی " اظهار داشت: مهمترین مولفه های پلیس موفق در جامعه وکلید دستیابی به اقتدار حرکت در مسیر دانش و پژوهش است.

وی با اشاره به اینکه ناجا از ۵ سال پیش وارد عرصه تولید دانش و پژهش انتظامی شده است گفت: طی این مدت بیش از ۶۰ واحد تحقیقاتی و مطالعاتی در سازمان ناجا انجام شده است.

سرپرست دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان ایلام خاطر نشان کرد: پرداختن پژوهشی به مسائل اجتماعی سبب شده است تا افق مناسبی در حرکت پلیس به سمت روز آمدی و دانش محوری ترسیم شود.

وی گفت: فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی نیروی انتظامی ضمن ایجاد یک همگرایی جمعی در جهت مقابله با معضلات و آسیب های اجتماعی باعثکاهش هزینه های مردم در مواجهه با این آسیب ها می شود.

سرگرد درویشی در ادامه با اشاره به اینکه خودکشی و نظم و امنیت موضوعات مورد مطالعه دفتر تحقیقات کاربردی استان در حوزه ملی هستند گفت: هدف گذاری نوینی برای دست یابی به حد مطلوب امنیت و کاهش آسیب های اجتماعی صورت گرفته است.

آسیب های اجتماعی جامعه خودکشی فرماندهی انتظامی استان نظم و امنیت نیروی انتظامی پلیس امنیت ایلام پژوهش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر