کد خبر: 111880 A

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان ایلام گفت: طرح همیاران پلیس حرکتی بزرگ در انضباط اجتماعی است.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان ایلام گفت: طرح همیاران پلیس حرکتی بزرگ در انضباط اجتماعی است.

به گزارش ایلنا عبدالرسول آقایی تصریح کرد: یکی از مهمترین نتایج تعامل آموزش و پرورش با نیروی انتظامی، ایجاد فرهنگ نظم و براساس آن ایجاد و ترویج فرهنگ ترافیک در جامعه است.

وی گفت: همکاری و تعامل نیروی انتظامی و آموزش و پرورش آغاز یک حرکت بزرگ در انضباط اجتماعی و ایمنی در ترافیک است.

محمد رضا نظری معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام در این همایش با تاکید بر مشارکت اجتماعی و تعامل مردم با پلیس برای ایجاد امنیت پایدار گفت: بدون شک مشارکت مردم در رواج این امر مهم در جامعه تاثیر به سزایی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: نقش همیاران پلیس در گسترش مشارکت و تعاملات اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و باید برای افزایش مشارکت مردم در حوزه های دیگر نیز از تجربه همیاران پلیس استفاده کرد.

این مقام انتظامی با تاکید بر نقش بی بدیل همیاران پلیس در انضباط اجتماعی تصریح کرد: وقتی دانش آموزان همیار پلیس وارد اجتماع می شوند و مسئولیت مستقلی خواهند داشت افراد قانونگرایی هستند که قانون در آنها نهادینه شده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام ابراز امیدواری کرد که همه نهادهای اجتماعی با همکاری پلیس و تعامل دوجانبه ای که شکل می گیرد قسمتی از بار سنگین نهادینه کردن فرهنگ نظم در جامعه را گسترش دهند.

سرگرد محسن ناصری معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام در این همایش اظهار داشت: از زمان اجرای طرح همیار پلیس و توجه خانواده ها به دانش آموزانشان در این امر شاهد کاهش تخلفات و حوادثرانندگی بوده ایم که خوشبختانه این امر نشان از توجه والدین به فرزندان خود در این حوزه است.

این مسئول انتظامی با تاکید بر تعمیم فرهنگ ترافیکی به جامعه از طریق آموزش به کودکان و دانش آموزان گفت: خوشبختانه شاهد اثرات خوب و مناسب طرح همیار پلیس در بین خانواده ها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت همیاران پلیس زمینه ساز مشارکت همگانی برای حفظ امنیت ترافیکی در جامعه و جلوگیری از تخلفات است.

آموزش و پرورش استان انضباط اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ترافیک ترویج فرهنگ خانواده کودکان همکاری و تعامل امنیت ایلام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر