کد خبر: 117459 A

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام:

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام از تشکیل شورای معتمد پلیس به عنوان گامی درجهت احقاق حقوق شهروندی یاد کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام از تشکیل شورای معتمد پلیس به عنوان گامی درجهت احقاق حقوق شهروندی یاد کرد.

به گزارش ایلنا " محمدرضا نظری " در نشست برنامه ریزی تشکیل شورای معتمد پلیس این استان گفت: طرح شورای معتمد پلیس درحقیقت پاسخی به مطالبات وخواسته های قانونی مردم درجهت ایفای نقش مشارکتی خود درافزایش احساس امنیت است.

وی خاطرنشان کرد: طرح شورای معتمد پلیس به منظور تشکیل یک رکن مشورتی متناسب با نیازهای محلات مختلف خواهد بود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام با تاکید براینکه امنیتی شدن برخی مسائل اجتماعی تاثیر منفی درجامعه به دنبال خواهد داشت گفت: تشکیل این شورا گامی درجهت احقاق حقوق شهروندی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی خواهان استفاده از ظرفیت های برون سازمانی درجهت تحقق امنیت اجتماعی پایدار است گفت: جلب مشارکت مردم واعتماد سازی مهم ترین سرمایه های اجتماعی هستند که پلیس به دنبال جذب وحفظ آن ها است.

محمدرضا نظری اجرای این طرح ها را از راهبردی ترین طرح های تحولی پلیس درسال ۹۲ عنوان کرد وگفت: فعالیت های مقدماتی برای تشکیل شورای معتمد پلیس درمحلات مختلف استان انجام شده وبه زودی مراحل اجرایی آن نیز شروع می شود.

استفاده از ظرفیت حقوق سرمایه فرماندهی انتظامی استان نیروی انتظامی تشکیل پلیس امنیت ایلام معتمد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر