کد خبر: 124128 A

برای آموزگاران پایه‌های سوم وششم ابتدایی؛

معاون آموزش ابتدایی استان ایلام در گزارشی عنوان کرد: ۲۹۳ کارگاه آموزشی در سال تحصیلی جاری برای آموزگاران پایه‌های سوم وششم ابتدایی اجرا می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی استان ایلام در گزارشی عنوان کرد: ۲۹۳ کارگاه آموزشی در سال تحصیلی جاری برای آموزگاران پایه‌های سوم وششم ابتدایی اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهرانگیز جلیلیان گفت: در راستای طرح تحول بنیادین نظام آموزشی، گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره ابتدایی مناطق تابعه از تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۲ برای تمامی آموزگاران ابتدایی پایه‌های سوم و ششم(مدارس شهری، روستایی و عشایری) در سطح شهرستان‌ها و مناطق استان تعداد ۲۹۳ کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.

مهر انگیز جلیلیان معاون آموزش ابتدایی استان ایلام گفت: در راستای کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی دورهٔ ابتدایی بر اساس سند تحول بنیادین برنامه تشکیل کارگاههای آموزشی و بازدید دورهٔ ابتدایی در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ توسط گروههای آموزشی انجام گرفت.

وی افزود: در راستای طرح تحول بنیادین نظام آموزشی، گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره ابتدایی مناطق تابعه از تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۲ برای تمامی آموزگاران ابتدایی پایه‌های سوم و ششم(مدارس شهری، روستایی و عشایری) در سطح شهرستان‌ها و مناطق استان تعداد ۲۹۳ کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.

جلیلیان ادامه داد: فرآیند اجرایی این کارگاه‌ها در محدوده زمانی مهرماه لغایت اسفند ماه سال جاری خواهد بود. وی تصریح کرد: این کارگاه‌ها در راستای طرح تحول بنیادین، کیفیت بخشی به امر آموزش، بروز رسانی اطلاعات معلمان، کمک به معلمان مناطق دوردست روستایی و عشایری که دوره‌های مذکور را به صورت کامل طی ننموده‌اند و یا در خلال اجرای آموزش با مشکلاتی مواجه می‌شوند و توجه به امر آموزش پایه‌های سوم و ششم ابتدایی برگزار می‌شود.

این مسئول افزود: از آنجایی که کلاس‌های ضمن خدمت در تابستان برگزار برگزار می‌شوند مشکلات مربوط به کتاب‌های درسی به نحو مطلوب دیده نمی‌شوند ولی کارگاههای آموزشی فرصت مناسبی برای برطرف کردن مشکلات احتمالی در زمان اجراست. وی گفت: همچنین علاوه بر اجرای کارگاههای آموزشی، گروههای آموزشی برنامه‌های بازدید متنوعی به منظور کمک رسانی به آموزگاران در کلاس درس و ارزشیابی از روند آموزش به عمل می‌آورند.

برنامه های آموزشی مشکلات آموزشی کارگاه ایلام تحصیلی پایه ابتدایی جاری آموزگاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر