کد خبر: 130272 A

نشست اصناف، بازاریان، دانشگاهیان و خیران استان ایلام در گرامی داشت هفته وقف در خصوص ترویج و گسترش این سنت حسنه در ایلام برگزار می شود.

نشست اصناف، بازاریان، دانشگاهیان و خیران استان ایلام در گرامی داشت هفته وقف در خصوص ترویج و گسترش این سنت حسنه در ایلام برگزار می شود.

به گزارش ایلنا مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام، اظهار کرد: یکی از وظایف و کارکرد اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه، ترویج و گسترش فرهنگ وقف در جامعه است.

حجت اسلام محمد کاروند، بیان کرد: اقشار مختلف مردم می توانند با وقف تمام یا بخشی از اموال خود در کاهش فقر در سطح جامعه نقش داشته و چشمه همیشه جوشانی را در زندگی خود جاری کنند.

وی، تصریح کرد: کسانی که به نوبه خود می توانند در گسترش این سنت نیکوی الهی قدم بردارند بی شک در نزد خداوند ارج و قرب والایی خواهند داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ا ستان ایلام، یادآور شد: این نشست ها می تواند راهی برای آگاه سازی مردم و افراد متمکن جامعه به ویژه روشنفکران ایجاد کند تا این فرهنگ زیبای الهی در سطح جامعه همه گیر شده و نهادینه شود.

اوقاف و امور خیریه جامعه فقر مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گسترش فرهنگ اسلام ایلام وقف ترویج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر